آرشیو برچسبها

دوربین دید در شب

دوربين حرارتي

دوربينهای حرارتي براي مشاهده سوژه، دمای آن را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می کنند و متناسب با آن تصویر سازی می شود. دوربين حرارتي از طرف مقابل قابل آشكارسازی نمی باشد.

مطالب بیشتر