آدرس رسااندیشان

آدرس رسااندیشان : تهران، حکیمیه، خیابان خرم، خیابان شبنم، کوچه پگاه 6، پلاک 11 و 13، واحد 7

تلفکس:  77013687-021

پست الکترونیکی:

Tech@RasaAndishan.ir

Info@RasaAndishan.ir

کانال تلگرامی شرکت:

https://telegram.me/RasaAndishan

مدیر فنی: مهندس مهدی نبی رهنی                         همراه: 9122981295-98+