دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-0751

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0751 در مهر ماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: