دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-0751

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0751 در مهر ماه 1394 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-0751 یک دوربین 2048 پیکسلی مونوکروم با شاتر الکترونیکی بوده که با فرکانس 2376 هرتز برای کابرد اسکن اشیاء، ضخامت سنجی و اندازه گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-0751 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز