جوش زیر پودری

در کارخانجات تولید لوله های قطور آب و نفت و گاز به منظور جوش زیر پودری لوله ها در روش اسپیرال و یا درز مستقیم نیاز به یک اپراتور می باشد، تا نازل یا هد جوش را دقیقا در وسط درز قرار دهد. خطای انسانی در این روش، باعث انحراف از درز شده و به عدم ذوب دیواره و یا عدم نفوذپذیری جوش منجر می شود. به کمک سیستم جوش خودکار و یا کنترل درز، می توان در شیفتهای طولانی تولید، بدون کوچکترین وقفه ای، نازل جوش را دقیقا در وسط درز قرار داد و احتمال انحراف از درز را به شدت کاهش داد. با توجه به بومی بودن دانش فنی این سیستم نظرات اپراتورهای ایرانی در طراحی آن لحاظ شده و اپراتورهای ایرانی با سطح دانش متفاوت بعلت کاربری ساده آن به سهولت با آن ارتباط برقرار می کنند. کاربرد این سیستم نه تنها در صنعت لوله، بلکه در صنایع خودرو سازی، سوله سازی و غیره که نیاز به شناسایی و تخمین محل دقیق درز، شکاف و یا برآمدگی است نیز می باشد. با توجه به امکانات مورد نیاز متفاوت کارفرمایان محترم، این سیستم در سه ورژن مختلف طراحی و ساخته شده است. در بخش زیر مزایای استفاده از سیستم کنترل درز، کلیپ ویدیویی کارایی سیستم و همچنین لیست قیمت ورژن های مختلف آن را ملاحظه می کنید.

دستگاه جوش زیر پودری خودکار

سیستم کنترل درز جوش لوله های قطور