دوربین خطی 10680 پیکسلی رنگی مدل RA-LSC-2950

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-2950 در اسفند ماه 1396 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. زین پس با سفارش مشتریان گرامی دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

 

دوربین اسکن خطی ra-lsc-2950

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: