دوربین خطی 10680 پیکسلی مدل RA-LSC-2950

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-2950 در اسفندماه 1396 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-2950 یک دوربین خطی 10680پیکسلی رنگی بوده که با فرکانس 760هرتز برای کاربرد اندازه‌گیری عرض جسم و اسکن اشیاء بر روی نوار نقاله قابل‌استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک این دوربین خطی در ادامه قابل‌مشاهده هستند. 

 پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-2950

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز