دوربین خطی 7500 پیکسلی مدل RA-LSC-0532

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0532 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-0532

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: