دوربین خطی 7450 پیکسلی مدل RA-LSC-1707

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1707 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. جدیدترین نسخه این دوربین با فرکانس 4 برابر نسبت به قبل و کاهش نویز خیره کننده در خردادماه 1397 طراحی مجدد گردید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. به لطف ایزد منان در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد. ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-1707

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: