دوربین خطی 7450 پیکسلی مدل RA-LSC-1707

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1707 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-1707 یک دوربین خطی 7450 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 1968 هرتز برای کاربرد اسکن اشیاء، ضخامت سنجی و اندازه گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند.

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-1707

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز