دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-1205

دوربین خطی RA-LSC-1205 در چهار ورژن طراحی و ساخته شده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگیهای نرم افزار دمو و مشخصات ورژن های مختلف دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در طرح توسعه ای موجود در آینده ای نزدیک، هشت نوع دوربین خطی دیگر طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

 TCD1205-Spectral-Response
انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: