دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-1205

دوربین خطی RA-LSC-1205 در چهار ورژن طراحی و ساخته شده است. دوربین خطی RA-LSC-1205 یک دوربین 2048 پیکسلی می‌باشد که با فرکانس 951 هرتز برای کاربرد اسکن اشیاء و اندازه‌گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل‌استفاده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگی‌های نرم‌افزار دمو و مشخصات ورژن های مختلف دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند.

 پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-1205
انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز