دوربین دوبعدی 752 در 582 پیکسلی مدل RA-ASC-0229

طراحی و ساخت دوربین دوبعدی RA-ASC-0229 در آبان ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های دوبعدی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد. ان شأ الله
مشخصات CCD دوربین دوبعدی RA-ASC-0229

error: