دوربین خطی 2088 پیکسلی مدل RA-LSC-3753

دوربین خطی RA-LSC-3753 در آبانماه 1393 طراحی و ساخته شده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگیهای نرم افزار دمو و مشخصات دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در طرح توسعه ای موجود در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-3753

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: