دوربین خطی 2088 پیکسلی مدل RA-LSC-3753

دوربین خطی RA-LSC-3753 در آبانماه 1393 طراحی و ساخته شده است. دوربین RA-LSC-3753 یک دوربین 2088 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 940 هرتز برای کاربرد اسکن اشیاء، ضخامت سنجی و اندازه گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-3753

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز