دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-1209

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1209 در مرداد ماه 1394 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-1209 یک دوربین 2048 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 7945 هرتز برای کابرد اسکن اشیاء، ضخامت سنجی و اندازه گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-1209

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز