دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-1209

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1209 در مرداد ماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-1209

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: