دوربین خطی 5363 پیکسلی رنگی مدل RA-LSC-0718

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0718 در اسفندماه 1394 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-0718 یک دوربین خطی 5363 پیکسلی رنگی بوده که با فرکانس 1020 هرتز برای کاربرد اندازه‌گیری عرض جسم و اسکن اشیاء بر روی نوار نقاله قابل‌استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک این دوربین خطی در ادامه قابل‌مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-0718

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز