دوربین خطی 5363 پیکسلی رنگی مدل RA-LSC-0718

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0718 در اواخر فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-0718

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: