دوربین خطی 3000 پیکسلی مدل RA-LSC-0526

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0526 در آذرماه 1397 پایان یافت. دوربین RA-LSC-0526 یک دوربین 3000 پیکسلی مونوکروم با شاتر الکترونیکی بوده که با فرکانس 325 هرتز و با حساسیت بالا، در کاربرد اسپکتروسکوپی قابل‌استفاده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگی‌های نرم‌افزار دمو و مشخصات ورژن های مختلف این آشکارساز در این بخش قابل‌مشاهده می‌باشد.

دوربین اسکن خطی RA-LSC-0526

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز