دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-0551

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0551 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: