دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-0551

طراحی و ساخت دوربین RA-LSC-0551 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-0551 یک دوربین خطی 2048 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 1905 هرتز برای کاربرد اسکن اشیاء، ضخامت سنجی و اندازه گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-0551 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز