دوربین خطی 5150 پیکسلی مدل RA-LSC-0553

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0553 در اواخر اسفند ماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-0553

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: