سیستم کنترل درز جوش ساخت ایران

در کارخانجات تولید لوله های قطور آب و گاز به کمک سیستم کنترل درز، نازل یا هد جوش، دقیقا در وسط درز قرار می گیرد. خطای انسانی در این روش، باعث انحراف از درز شده و به عدم ذوب دیواره و یا عدم نفوذپذیری جوش منجر می شود. به کمک این سیستم، می توان در شیفتهای طولانی تولید، بدون کوچکترین وقفه ای، نازل جوش را دقیقا در وسط درز قرار داد و احتمال انحراف از درز را به شدت کاهش داد. با توجه به بومی بودن دانش فنی این سیستم نظرات اپراتورهای ایرانی در طراحی آن لحاظ شده و اپراتورهای ایرانی با سطح دانش متفاوت بعلت کاربری ساده آن به سهولت با آن ارتباط برقرار می کنند. کاربرد این سیستم نه تنها در صنعت لوله، بلکه در صنایع خودرو سازی، سوله سازی و غیره که نیاز به شناسایی و تخمین محل دقیق درز، شکاف و یا برآمدگی است نیز می باشد. با توجه به امکانات مورد نیاز متفاوت کارفرمایان محترم، این سیستم در سه ورژن مختلف طراحی و ساخته شده است. در بخش زیر مزایای استفاده از این سیستم و همچنین لیست قیمت ورژن های مختلف آن را ملاحظه می کنید.

دستگاه کنترل درز جوش رسااندیشان موج پرداز

مدل های مختلف دستگاه کنترل درز جوش ساخت ایران

 

چرا بهتر است از سیستم کنترل درز به جای روش دستی استفاده کنیم؟

  • قرار دادن دایمی نازل جوش بر روی درز بصورت خودکار
  • امکان تنظیم ارتفاع نازل بصورت خودکار
  • کاهش خطای انحراف از درز نسبت به روش دستی
  • کاهش میزان تعمیرات ناشی از خروج نازل از درز نسبت به روش دستی
  • افزایش دقت کنترل درز نسبت به روش دستی
  • افزایش کیفیت جوش نسبت به روش دستی