دوربین خطی 3648 پیکسلی مدل RA-LSC-1304

دوربین خطی RA-LSC-1304 در چهار ورژن طراحی و ساخته شده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگیهای نرم افزار دمو و مشخصات ورژن های مختلف دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد.

 TCD1304-Spectral-Response

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

در تمامی ورژنهای این دوربین برای زمانهای نوردهی زیر 3702 میکروثانیه بعلت تایمینگ خاص شاتر الکترونیکی CCD رابطه خطی بین زمان نوردهی و فرکانس خط وجود ندارد. ولی برای زمانهای نوردهی بالاتر از 3702 میکروثانیه این رابطه بعلت تغییر تایمنیگ شاتر CCD خطی می گردد.

error: