دوربین خطی 2700 پیکسلی رنگی مدل RA-LSC-2253

دوربین خطی RA-LSC-2253 از محصولات جدید رسااندیشان موج پرداز می باشد. دوربین RA-LSC-2253 یک دوربین 2700 پیکسلی رنگی بوده که با فرکانس 2989 هرتز برای کاربرد تصویربرداری رنگی از اجسام متحرک قابل استفاده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگیهای نرم افزار دمو و مشخصات دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-2253

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز