دوربين حرارتي

دوربينهای حرارتي براي مشاهده سوژه، دمای آن را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می کنند و متناسب با آن تصویر سازی می شود. دوربين حرارتي از طرف مقابل قابل آشكارسازی نمی باشد.
  • اين دوربينها توانايي ايجاد تصوير در شب و روز را دارا مي باشند .
  • در این دوربینها برخلاف دوربینهای پیشین، نور ابدا اهمیتی ندارد و برای مثال اگر این دوربینها روبروی یک پروژکتور 18000 وات قرار بگیرد هیچ تاثیری در تصویر خروجی دوربین نخواهد داشت.
  • دوربينهای حرارتي از طرف مقابل قابل آشكار شدن نمي‌باشد. دوربينهاي ديد در شب براي روئيت هدف نياز به يك منبع كمكي دارند كه باعث می‌شود در ميدان رزم توسط دشمن مجهز به سيستمهاي ديد در شب مشاهده شوند. اما دوربينهای حرارتي نياز به منبع خارجي ندارد و تابش خود اجسام را دريافت مي كند و بنابراين در ميدان رزم توسط دشمن ديده نمي‌شود .
  • اينگونه سيستمها قابليت انتقال تصوير بر روي مانيتور را دارند. يعني مي توان تصوير را هم دورن چشمي مشاهده نمود و هم مي توان تصوير را به يك مانيتور خارجي ارسال كرد.