دوربین خطی 256 پیکسلی مدل RA-LSC-1402

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1402 در دیماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-1402

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: