آشکارساز خطی

آشکارساز خطی با دوربین خطی مدار واسط الکترونیکی می باشد که پیکسلهای آنالوگ یک سنسور خطی آرایه ای (CCD) را تبدیل به داده دیجیتال کرده و با اعمال تنظیماتی از قبیل زمان نوردهی، تقویت آنالوگ شدت سیگنال، جابجایی سطح سیگنال نسبت به سطح صفر و فیلترهای دیجیتال، آنرا برای کامپیوتر ارسال کرده تا تصویر سنسور خطی را مطابق خواست کاربر در نرم افزار واسط نمایش دهد. در این گونه دوربینها، به منظور تشکیل تصویر دو بعدی جسم و دوربین بایستی نسبت به هم حرکت نسبی داشته باشند. از جمله کاربردهای دوربین های خطی می توان به سنسورهای خورشیدی، بارکدخوان ها، اسکنرها، اسپکتروسکوپی، سیستمهای سنجش ضخامت، فاصله، سرعت، زاویه، رنگ، لرزش، شدت نور اشاره کرد. نمونه آشکارساز شرکت را در شکل زیر مشاهده می کنید.

کارت آشکارساز حسگر خطی رسااندیشان موج پرداز

رسااندیشان موج پرداز افتخار دارد یکی از اولین سازندگان کارت های آشکارساز خطی در کشور باشد.