Photo Finish Camera

با تلاش شبانه روزی متخصصان شرکت رسااندیشان نمونه پیشرفته سیستم فوتوفینیش در فروردین ماه 1402 طراحی و در آبان ماه 1402 ساخته شد. در این سیستم از Photo Finish Camera پیشرفته ساخت ایران استفاده شده است.  به لطف حضرت حق، تستهای موفق این سیستم در مهد اسب دوانی کشور(گنبد کاووس) و مجموعه سوارکاری یزد، مورد صحه گذاری مجریان برگزاری مسابقات این دو هیات استان قرار گرفته است. کنترل راستای سمت و ارتفاع در نرم افزار، تنظیم فوکوس و تنظیم شاتر مکانیکی در نرم افزار، تنظیم بسیار آسان آینه و خط پایان و استفاده از تکنولوژی لوکس بوست، این سیستم ایرانی را به عنوان یکی از سیستم های فوتوفینیش موفق در جهان معرفی می کند. در شکل زیر نمونه تصاویر برداشته شده در یکی از میدانهای اسبدوانی کشور را ملاحظه می کنید.

Photo Finish Camera

دستگاه فتوفینیش مدل RA-PFS-2000

دستگاه فتوفینیش ساخت ایران مدل RA-PFS-3000

دستگاه فتوفینیش ساخت ایران مدل RA-PFS-3000