سیستم فوتوفینیش رسااندیشان

با تلاش شبانه روزی متخصصان شرکت رسااندیشان نمونه پیشرفته سیستم فوتوفینیش در فروردین ماه 1402 طراحی و در آبان ماه 1402 ساخته شد. به لطف حضرت حق، تستهای موفق این سیستم در مهد اسب دوانی کشور(گنبد کاووس) مورد صحه گذاری مجریان هیات استان قرار گرفته است. کنترل راستای سمت و ارتفاع در نرم افزار، تنظیم فوکوس و تنظیم شاتر مکانیکی در نرم افزار، تنظیم بسیار آسان آینه و خط پایان و استفاده از تکنولوژی لوکس بوست، این سیستم ایرانی را به عنوان یکی از سیستم های فوتوفینیش موفق در جهان معرفی می کند. در شکل زیر نمونه تصاویر برداشته شده در یکی از میدانهای اسبدوانی کشور را ملاحظه می کنید.

سیستم فوتوفینیش رسااندیشان
error: