آرشیو برچسبها

سیستم کنترل درز جوش

جوش خودکار

در بهمن ماه 1394 جوش خودکار به کمک سیستم کنترل درز لیزری مدل RA-ALSTS-1000 در کارخانه لوله سازی ماهشهر انجام گردید. تستهای اولیه غیر مخرب آلتراسونیک و رادیوگرافی بر روی لوله های تولید شده به این روش، از کیفیت بالای لوله های تولید شده به کمک سیستم کنترل درز خبر …

مطالب بیشتر