آرشیو برچسبها

طول موج ناحیه مادون قرمز

ناحيه طول موجي در دوربين حرارتي

با توجه به مقدار تابش خود به خودي اجسام در دماهاي متعارف و محدوديتهاي اتمسفري فقط از دو ناحيه ( 5 – 3 ميكرو متري و 12 – 8 ميكرو متري ) مي توان براي تصوير برداري حرارتي ( Passive ) استفاده كرد . در ارتباط با اين دو ناحيه …

مطالب بیشتر
error: