دوربین برای سورتینگ محصولات

بسیاری از مشتریان رسااندیشان قبل از آشنایی با شرکت، ساخت یک دوربین ایرانی در کاربرد سورتینگ محصولات را غیر ممکن می دانستند. با تعجب از ما می پرسیدند شما نمایندگی کدام شرکت خارجی را دارید و یا اینکه مدارات دوربین را از روی کدام شرکت خارجی کپی کرده اید. اما اکنون رسااندیشان به یک برند در ساخت دوربین تماما ساخت داخل در کشور تبدیل شده است. اگرچه برخی قطعات الکترونیکی مانند CCD از خارج کشور تامین می شوند. اما حسن دوربینهای شرکت رسااندیشان در این است که برای هر مشتری با کوچکترین هزینه ای اختصاصی می شود، در حالیکه دوربینهای خارجی معماری ثابتی داشته و مشتری خود را بایستی با آن سازگار نماید. برای آشنایی با انواع دوربینهای سورتینگ محصولات منوهای وب سایت را پویش فرمایید.

error: