پنجمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

رسااندیشان موج پرداز در پنجمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن میلاد 31B، غرفه 30 پذیرای شما عزیزان می باشد.


پنجمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران