آرشیو برچسبها

پردازشهای تصویر مختلف قابل انجام بر روی دوربینهای رسااندیشان موج پرداز

بینایی ماشین به کمک پردازش تصویر

بینایی ماشین به کمک پردازش تصویر به زبان بسیار ساده توانایی یک پردازشگر برای دیدن محیط پیرامونش می باشد. البته ناگفته نماند که واژه بینایی ماشین اغلب به کاربردهای صنعتی از توانایی پردازنده ها برای دیدن پیرامون اشاره دارد. چشم انسان حساس به طول موج های الکترومغناطیسی در محدوده 390-770 …

مطالب بیشتر