آرشیو برچسبها

دوربین فتوفینیش

فتوفینیش دستگاهی است برای تشخیص نفر برنده در مسابقاتی که خط پایان دارد مثل دومیدانی، اسب دوانی، دوچرخه سواری، اتومبیل رانی، قایق رانی و شنا

مطالب بیشتر