عرضه دوربین بصورت کارت

با توجه به درخواستهای گسترده برخی از مشتریان گرامی، رسااندیشان موج پرداز دوربینهای خطی خود را بصورت کارت نیز عرضه می کند. در این صورت کنترلر CCD توسط یک کابل مسطح به کارت CCD متصل خواهد شد. برای مشاهده انواع درایورهای CCD شرکت روی منوی دوربین اسکن خطی کلیک فرمایید.

error: