آرشیو برچسبها

پردازشهای تصویر مختلف قابل انجام بر روی دوربینهای رسااندیشان موج پرداز

بینایی ماشین به کمک پردازش تصویر

بینایی ماشین به کمک پردازش تصویر به زبان بسیار ساده توانایی یک پردازشگر برای دیدن محیط پیرامونش می باشد. البته ناگفته نماند که واژه بینایی ماشین اغلب به کاربردهای صنعتی از توانایی پردازنده ها برای دیدن پیرامون اشاره دارد. چشم انسان حساس به طول موج های الکترومغناطیسی در محدوده 390-770 …

مطالب بیشتر
پردازش تصویربر روی دوربین ناحیه ای رسااندیشان موج پرداز

دوربین پردازش تصاویر

در هر پروژه بینایی ماشین قبل از انتخاب یک دوربین پردازش تصاویر پاسخ چند سوال بسیار مهم است. در این نوشته سعی می کنیم به شما هرچند مختصر درباره این سوالات راه حلی ارائه دهیم. آیا جسم و دوربین نسبت به هم حرکت نسبی دارند یا خیر؟ در صورتیکه جسم …

مطالب بیشتر