لنز کنون قابل کنترل

یکی از نیازمندی های اغلب کاربران یک دوربین توانایی تنظیم دیافراگم مکانیکی یا IRIS و قابلیت فوکوس کردن روی سوژه مود نظر می باشد. خوشبختانه بخش تحقیق و توسعه رسااندیشان اخیرا موفق به درایو کردن انواع لنزهای کنون، بر روی دوربین های تصویربرداری اسکن خطی گردید. بنابراین مشتریان رسااندیشان قابلیت نصب انواع لنز کنون قابل کنترل را بر روی دوربین های جدیدخواهند داشت.

لنز کنون قابل کنترل