دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

رسااندیشان موج پرداز امسال در دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران شرکت می کند. سالن خلیج فارس، طبقه دوم، غرفه شماره 33 پذیرای شما مشتریان گرامی می باشیم.
دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران