ناحیه طول موجی در دوربین حرارتی

با توجه به مقدار تابش خود به خودی اجسام در دماهای متعارف و محدودیتهای اتمسفری فقط از دو ناحیه ( 5 – 3 میکرو متری و 12 – 8 میکرو متری ) می توان برای تصویر برداری حرارتی ( Passive ) استفاده کرد . در ارتباط با این دو ناحیه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • مقدار تابش شده توسط خورشید در ناحیه ( 5 – 3 میکرو متر) حدود 25 وات بر متر مربع و در ناحیه( 12 – 8 میکرو متر ) در حدود 5/1 وات بر متر مربع است و لذا در روزهای آفتابی ، تابش خورشید می‌تواند شکل حرارتی تصویر دوربین در ناحیه اول را بطور عمده تغییر دهد ولی روی تصویر در ناحیه ( 12 –8 میکرو متر ) تأثیر اساسی ندارد .
  • در یک اختلاف دمای یکسان و در دمای محیط انرژی قابل دسترسی، ناحیه (12 – 8 میکرو متر )، 30 برابر ناحیه ( 5 – 3 میکرو متر ) بوده و لذا می توان نسبت سیگنال به نویز را بهتر ودر نتیجه تصویر بهتری مشاهده نمود .
  • هر چه NETD کوچکتر باشد ، حساسیت سیستم بهتر است . در ناحیه (12 – 8 میکرو متر ) چون NETD کوچکتر است می‌توان حساسیت خوبی را داشت .
  • در صورتیکه اهداف داغتر از محیط مد نظر تصویر برداری باشند ( مانند اگزوز موشک ) ، چون طول موج ماکزیمم این اهداف بسمت طول موجهای کوتاهتر بوده و توان تابش در آن ناحیه زیاد است، بهتر است که از دوربین ( 5 – 3 میکرو متر ) استفاده شود.

 

  • بدون در نظر گرفتن کاربرد معین نمی توان ناحیه ای را به ناحیه ای دیگر برتری داد . البته ناحیه ( 12 – 8 میکرو متر ) به راحتی قسمت اعظم نیازها را بر آورده می کند. نکته 2- طبق قانون جابجایی وین طول موج قله تابش هر جسم بسته به دمایش از رابطه زیر بدست می آید :
    T (دما بر حسب کلوین ) ( T / 2890 ) = طول موج « بر حسب میکرو متر »
    مثلاً برای دمای انسان طول موج برابر با 9.32 میکرو متر خواهد بود .
error: