آرشیو برچسبها

دوربین دید در شب

كار آيي دوربينهاي حرارتي

براي ديدن اجسام در سطح زمين، امواج الكترومغناطيس ساطع شده ازسطح جسم ( انعكاس يافته ) از هواي محيط عبور كرده و به سيستم دوربين مي‌رسد. از آنجا كه هوا تركيبي از گازهاي مختلف، بخار آب و ذرات معلق است، مقداري از اين امواج را جذب و مقداري را پراكنده …

مطالب بیشتر
error: