آرشیو برچسبها

پردازش تصویربر روی دوربین ناحیه ای رسااندیشان موج پرداز

دوربین پردازش تصاویر

در هر پروژه بینایی ماشین قبل از انتخاب یک دوربین پردازش تصاویر پاسخ چند سوال بسیار مهم است. در این نوشته سعی می کنیم به شما هرچند مختصر درباره این سوالات راه حلی ارائه دهیم. آیا جسم و دوربین نسبت به هم حرکت نسبی دارند یا خیر؟ در صورتیکه جسم …

مطالب بیشتر