آرشیو برچسبها

آشکارساز آرایه ای

آشکارساز آرایه ای

با طراحی و ساخت آشکارساز آرایه ای در شرکت رسااندیشان موج پرداز نیاز کلیه محققان گرامی در کاربردهای مختلف مرتفع گردیده است. تا کنون دانشگاهها، اساتید و دانشجویان متعددی از آشکارسازهای خطی رسااندیشان در کاربردهای پژوهشی خویش استفاده کرده اند. هر گونه پیشنهاد در طراحی و ساخت این آشکارسازها در …

مطالب بیشتر