طراحی و ساخت دوربین RA-ASC-5000I

به لطف حق تعالی طراحی و ساخت دوربین RA-ASC-5000I به نقاط انتهایی خود نزدیک شده است. فریم ریت 60 هرتز، قابلیت فریم استردلینگ، مود ROI و شاتر گلوبال از امکانات این دوربین می باشد.

error: