یازدهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

رسااندیشان امسال در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران واقع در سالن خلیج فارس، طبقه دوم، غرفه 31 پذیرای مشتریان گرامی خود می باشد.

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران