طراحی و ساخت دوربین دوبعدی RA-ASC-0234I در دیماه 1402 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. این دوربین برخلاف دوربینهای مدل ASC-0229 و ASC-0267 مبتنی بر CCD نبوده و از سنسور CMOS بهره می برد. از ویژگیهای مهم این دوربین قابلیت تریگر خارجی و مود AOI به منظور انتخاب ناحیه ای خاص از تصویر و بالطبع افزایش سرعت تصویربرداری می باشد. کاربرد این دوربین در پروژه های بینایی ماشین، برهمنگاری تصاویر دیجیتال(DIC) و سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) می باشد.

پاسخ طیفی دوربین ASC0134

error: