دوربین خطی 1500 پیکسلی مدل RA-LSC-1103

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1103 در مردادماه 1399 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-1103 یک دوربین خطی 1500 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 641 هرتز برای کاربرد ضخامت سنجی و اندازه‌گیری عرض جسم بر روی نوار نقاله قابل‌استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل‌مشاهده هستند.

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز