اتمام ساخت دوربین RA-LSC-1209

به حول و قوه الهی طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1209 در  مردادماه 1394 به پایان رسید. این دوربین برای کاربرد تصویربرداری با سرعت بالا طراحی و ساخته شده است. این دوربین دارای شاتر الکترونیکی نمی باشد ولی گستره دینامیکی بالایی را پوشش می دهد. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن خطی و گزینه RA-LSC-1209 در منوهای وب سایت مراجعه فرمایید.

error: