آشکارساز آرایه ای

با طراحی و ساخت انواع آشکارسازهای آرایه ای در شرکت رسااندیشان موج پرداز نیاز کلیه محققان گرامی در کاربردهای مختلف مرتفع گردیده است. تا کنون دانشگاهها، اساتید و دانشجویان متعددی از آشکارسازهای خطی رسااندیشان در کاربردهای پژوهشی خویش استفاده کرده اند. هر گونه پیشنهاد در طراحی و ساخت این آشکارسازها در کمترین زمان ممکن برای سفارش دهندگان گرامی مهیا خواهد گردید. برای مشاهده انواع آشکارسازهای CCD خطی یا آرایه ای شرکت رسااندیشان می توانید منوهای وب سایت را پویش فرمایید.

error: