دوربین خطی 1500 پیکسلی مدل RA-LSC-1103

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1103 در مرداد ماه 1399 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

 

 

 

 

error: