اتمام ساخت دوربین RA-LSC-0526

به حول و قوه الهی طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0526 در  آذر ماه 1394 به پایان رسید. این دوربین برای کاربرد اسپکتروسکوپی طراحی و ساخته شده است. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن خطی و گزینه RA-LSC-0526 در منوهای وب سایت مراجعه فرمایید.

error: