دوربین خطی 1024 پیکسلی مدل RA-LSC-1024

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1024 در مهرماه 1396 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

دوربین خطی RA-LSC-1024

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز

error: