خانه / دوربین اسکن خطی Line Scan / دوربین خطی 3648 پیکسلی مدل RA-LSC-1304

دوربین خطی 3648 پیکسلی مدل RA-LSC-1304

دوربین خطی RA-LSC-1304 در چهار ورژن طراحی و ساخته شده است. پاسخ طیفی، مشخصات پارامتریک، ویژگیهای نرم افزار دمو و مشخصات ورژن های مختلف دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد.

 

 TCD1304-Spectral-Response

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پردازانواع دوربینهای اسکن خطی رسااندیشان موج پرداز

در تمامی ورژنهای این دوربین برای زمانهای نوردهی زیر 3702 میکروثانیه بعلت تایمینگ خاص شاتر الکترونیکی CCD رابطه خطی بین زمان نوردهی و فرکانس خط وجود ندارد. ولی برای زمانهای نوردهی بالاتر از 3702 میکروثانیه این رابطه بعلت تغییر تایمنیگ شاتر CCD خطی می گردد.

Camera Selection Guide
 • Processor
 • Gain Adjust
 • Offset Adjust
 • ADC Resolution
 • USB Speed
 • Analog OutPut
 • On Board RAM
 • Exposure Min
 • Exposure Max
 • Exposure Resolution
 • Line Rate
 • Frame Rate
 • Lens
 • Casing Model
 • Operational Temperature Range
 • Availability
 • Firmware Customizable
 • Price
RA-LSC-1304-P
 • FPGA
 • 16Bit
 • 480Mbit/S
 • 1μs
 • 71Min
 • 1μs
 • 270Hz
 • 270Hz
 • Selectable By Customer
 • 65+ ~ 25- (°C)
 • 3Days After Order
 • 5,980,000T
RA-LSC-1304-I
 • FPGA
 • 16Bit
 • 480Mbit/S
 • 1μs
 • 71Min
 • 1μs
 • 270Hz
 • 270Hz
 • 65+ ~ 25- (°C)
 • 3Days After Order
 • 5,700,000T
RA-LSC-1304-A
 • FPGA
 • 12Bit
 • 12Mbit/S
 • 1μs
 • 71Min
 • 1μs
 • 270Hz
 • 90Hz
 • 65+ ~ 25- (°C)
 • 3Days After Order
 • 4,580,000T
RA-LSC-1304-S
 • MicroController
 • 8Bit
 • 12Mbit/S
 • 12μs
 • 65ms
 • 4μs
 • 68Hz
 • 13Hz
 • 65+ ~ 0 (°C)
 • 3Days After Order
 • 3,570,000T
error: