خانه / دوربین اسکن خطی Line Scan / دوربین خطی 3000 پیکسلی مدل RA-LSC-0526

دوربین خطی 3000 پیکسلی مدل RA-LSC-0526

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0526 در آذر ماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی و ساخته خواهد شد.   ان شأ الله

RA-LSC-0526 Spec

 

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پردازانواع دوربینهای اسکن خطی رسااندیشان موج پرداز

error: