آرشیو برچسبها

طول موج ناحیه مادون قرمز

ناحیه طول موجی در دوربین حرارتی

با توجه به مقدار تابش خود به خودی اجسام در دماهای متعارف و محدودیتهای اتمسفری فقط از دو ناحیه ( 5 – 3 میکرو متری و 12 – 8 میکرو متری ) می توان برای تصویر برداری حرارتی ( Passive ) استفاده کرد . در ارتباط با این دو ناحیه …

مطالب بیشتر
error: