آرشیو برچسبها

دوربین دید در شب

کار آیی دوربینهای حرارتی

برای دیدن اجسام در سطح زمین، امواج الکترومغناطیس ساطع شده ازسطح جسم ( انعکاس یافته ) از هوای محیط عبور کرده و به سیستم دوربین می‌رسد. از آنجا که هوا ترکیبی از گازهای مختلف، بخار آب و ذرات معلق است، مقداری از این امواج را جذب و مقداری را پراکنده …

مطالب بیشتر
error: