خانه / برگه

آرشیو برچسبها

دوربین خطی 1024 پیکسلی مدل RA-LSC-1024

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1024 در مهرماه 1396 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز طراحی ...

مطالب بیشتر

اتمام ساخت دوربین RA-LSC-0718

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-0718

به حول و قوه الهی طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0718 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. این دوربین رنگی برای کاربردهایی با رزولوشن و گستره دینامیکی بالا طراحی و ساخته شده است. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن خطی و گزینه RA-LSC-0718 ...

مطالب بیشتر

دوربین خطی 5363 پیکسلی رنگی مدل RA-LSC-0718

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0718 در اواخر فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری ...

مطالب بیشتر

دوربین خطی 7450 پیکسلی مدل RA-LSC-1707

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1707 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. جدیدترین نسخه این دوربین با فرکانس 4 برابر نسبت به قبل و کاهش نویز خیره کننده در خردادماه 1397 طراحی مجدد گردید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین ...

مطالب بیشتر

دوربین خطی 2048 پیکسلی مدل RA-LSC-0551

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0551 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری نیز ...

مطالب بیشتر

دوربین خطی 7500 پیکسلی مدل RA-LSC-0532

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0532 در فروردین ماه 1395 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک دوربین فوق در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری ...

مطالب بیشتر

اتمام ساخت دوربین RA-LSC-0553

مشخصات CCD دوربین خطی RA-LSC-0553

به حول و قوه الهی طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0553 در اواخر اسفند ماه 1394 به پایان رسید. این دوربین برای کاربردهایی با رزولوشن بالا و سرعت و گستره دینامیکی نسبتا خوب طراحی و ساخته شده است. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن ...

مطالب بیشتر

دوربین خطی 5150 پیکسلی مدل RA-LSC-0553

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0553 در اواخر اسفند ماه 1394 به پایان رسید. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند. تمام سعی رسااندیشان براین بوده است که بتواند گستره وسیعی از نیازهای موجود کشور را پوشش دهد. در آینده ای نزدیک، دوربین های خطی دیگری ...

مطالب بیشتر

ارتقای کارت آشکارساز 1205

ابعاد کارت آشکارساز CCD خطی TCD1205

با ارتقای سخت افزاری کارت آشکارساز CCD خطی 1205 در کاربرد اسپکتروسکوپی ابعاد کارت CCD به 18 میلی متر در 50 میلی متر کاهش یافت. همچنین نسبت سیگنال به نویز 45% بهبود یافته است.  

مطالب بیشتر

آشکارساز خطی

مطالب بیشتر
error: